сайтПродукцияSOFTMOOD Зеркало 60х70 см, система анти-запотевания (T7825)